Contacts

Šudić d.o.o. za izvođenje građevinskih radova

Donji Srbani 131 B
52474 Brtonigla

Cell phone

+385 98 334 932 (Ivan)
+385 98 983 5581 (Maja)

Fax

+385 52 774-393

E-Mail

info@sudic-gradnja.hr

IBAN

HR9723800061140024868

The tax code

06674861942